Bestuur

Samenstelling van het bestuur:

 

Voorzitter:                                                                     voorzitter@dekarwats.nl

Penningmeester:      Ron Coenen                                penningmeester@dekarwats.nl

Secretaris:                Belinda Francken-Becks             secretaris@dekarwats.nl

Lid:                            Piet Keunen

Lid:                            Jeu Smeets

Lid:                            Loes Heesen

Lid:                            Lei Kok

Lid:                            Erik Teepen

 

De leden van het bestuur zijn allen ook te bereiken door een mail te sturen naar: info@dekarwats.nl. Vermeld dan bij het onderwerp duidelijk voor welk lid deze mail bestemd is.