jubilarissen 2018

Tijdens de voorjaarsleden vergadering zijn een 5-tal leden geëerd met het behalen van het 25-jarig, 50-jarig en 60-jarig lidmaatschap van onze vereniging.

Ellen Smeets is 25 jaar lid. (helaas wegens ziekte niet op de foto).

Thijs Joosten, Jan Lenders en Jeu Smeets zijn allen 50 jaar lid.

Jeu van Enckevort is 60 jaar lid.

Namens bestuur en leden van de Karwats feliciteren wij alle jubilarissen.