Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Rijverening “de Karwats” Blerick kent verschillende mogelijkheden.

 

Rijdend lid inclusief wedstrijden en lessen, exclusief lidmaatschap KNHS*.

Hiervoor bedraagt de contributie € 100,00 per jaar**, Dit bedrag wordt verhoogd met de contributie voor het KNHS lidmaatschap*.

Men mag deelnemen aan 2 rijlessen per week, te weten een dressuur les op dinsdagavond en een spring les op donderdag avond.

Rijdend lid inclusief wedstrijden, exclusief lessen, exclusief KNHS*

Hiervoor bedraagt de contributie € 50,00 per jaar**. Dit bedrag wordt verhoogd met de contributie voor het KNHS lidmaatschap*.

Men neemt geen deel aan de lessen die in clubverband gegeven worden.

Steunend lid.

Hiervoor bedraagt de contributie € 20,00 per jaar**.

Men mag deelnemen aan alle activiteiten die de club organiseert, met uitzondering van de rijlessen.

Steunend lid inclusief lidmaatschap KNHS*.

Hiervoor bedraagt de contributie € 20,00 per jaar**, verhoogd met de contributie voor het KNHS lidmaatschap*.

Junior lid.

Hiervoor bedraagt de contributie € 50,00 per jaar**.

Verder is men natuurlijk ook welkom voor deelname aan of toeschouwer bij de jaarlijkse clubkampioenschappen met ‘s avonds de gezellige barbecue en uiteraard de bekendmaking van de clubkampioen.

Als lid van Rijvereniging “de Karwats” Blerick dient men zich te houden aan de statuten (versie 16-08-2004) en aan het Huishoudelijk Reglementen Rijvereniging  De Karwats Blerick (Versie 12 oktober 2018)

U kunt de statuten hier inzien en het algemeen reglement hier inzien.

* De contributie voor de KNHS in 2019 bestaat uit:
  • lidmaatschap KNHS € 25,00**
  • gezinslidmaatschap KNHS € 75,00**
  • startpas ruiter + paard € 114,75**
  • startpas meerdere paarden zie tarievenlijst KNHS onderaan deze site
  • startpas ruiter + pony € 90,00**
  • startpas meerdere pony’s zie tarievenlijst KNHS onderaan deze site

Een overzicht van de KNHS tarieven voor 2019 kunt u hier vinden

** Prijswijzigingen voorbehouden