toekomst visie

Tijdens de goed bezochte voorjaarsleden vergadering werd er een presentatie verzorgt door Stephanie Welschen over een eventuele toekomstvisie voor onze club. De Kiddie Karwats Club. Dit was een zeer boeiende presentatie die zeer aandachtig door de leden werd gevolgd en wat alle leden veel stof gaf tot nadenken over de toekomst van RV “de Karwats”. Afgesproken is om hierover op een later tijdstip nogmaals met elkaar van gedachten te wisselen.